Berba i radovi u povrtnjaku jesen


a-vegetable-garden1.jpgRujan:

Površine se pripremaju za jesensku sadnju. Zalijeva se prema potrebi i provodi zaštita povrća od nametnika. Skidaju se ostaci biljne mase ljetnih povrtlarskih kultura te se prekopava tlo za sadnju novih kultura. Sije se mrkva, peršin, salata, matovilac. Sadi se češnjak, salata, radič, endivija, artičoka, poriluk, luk srebrenac. Traje berba tipično ljetnih plodova: paprike, rajčice, krastavaca, patliđana. Priprema se zimnica.

Listopad:

Razbacuje se stajski gnoj i rasipa mineralno gnojivo te se provodi duboko kopanje ili oranje na svim slobodnim površinama za sjetvu ili sadnju povrća u proljeće. Priprema se tlo za sjetvu ili sadnju povrća ovog razdoblja. Iz klijališta se vadi zemlja i razgrađeni bioenergetski materijali. Raskužuju se kliješta, klijališni okviri i klijališni prozori. Počinje sjetva boba-mahunara, a nastavlja sjetva mrkve, peršina i špinata. Sadi se češnjak, luk, salata,matovilac, radič, artičoka, luk srebrenac. Pobrani kukuruz sprema se u vreće i kukuruzišta. Vrijeme je tradicionalnog kiseljenja kupusa i repe.

Studeni:

Tlo u povrtnjaku gnoji se stajskim i NPK gnojivima, nakon čega se duboko kopa i ore. Treba pustiti otvorenu brazdu da se zemlja smrzne ako naravno bude niskih temperatura, što bi bilo dobro. Priprema se tlo za sjetvu i sadnju. Sije se: bob mahunar, grašak, mrkva, peršin, a sadie češnjak i luk. Sjetva rajčice u plastenik. Povrće na otvorenom dobro je prekriti agrilom- folijom koja štiti od smrzavanja. Za berbu je spreman špinat, blitva, rane brokule, cvjetača, crveni radić, indivija, salata koju imamo cijelu godinu.

Prosinac:

Tlo se gnoji stajskim i mineralnim NPK-gnojivima. Provodi se duboko kopanje ili oranje na svim slobodnim površinama. Prikuplja se svježi bioenergetski materijal i čuva do upotrebe. Popravlja se ili kupuje dotrajali alat ili sitni inventar. Sije se bob mahunar i grašak. Vrši se pikiranje rajčice u plasteniku. Sije se rani kupus i rani kelj u zaštićenom prostoru te salata.